Στρασβούργο: Το πρώτο καταστατικό για τα κρυπτονομίσματα

Ο πρώτος κανονισμός σχετικά με τα κρυπτονομίσματα.

Γράφει ο Σταύρος Τζοΐτης Στρασβούργο

«Στόχος η ασφάλεια των επενδυτών»

Η ΕΕ εντάσσει για πρώτη φορά τα κρυπτοστοιχεία καθώς και τους εκδότες και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως έγινε ευρύτερα γνωστό πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον πρώτο κανονισμό, σε παγκόσμια κλίμακα, για την ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, δίνοντας ελπίδες στους επενδύτες για περισσότερη προστασία από απάτες και κλοπές. Τα κρυπτονομίσματα όπως γνωρίζουμε είναι μια τεχνολογία, μια επενδυτική ευκαιρία και σίγουρα ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος θεώρησης του χρήματος. Από μερικούς χαρακτηρίζεται ως το ευκολότερο και ασφαλέστερο μέσο επένδυσης για σίγουρο κέρδος, ενώ άλλοι διαφωνούν και ισχυρίζονται το ακριβώς αντίθετο. Είναι όμως αναμφίβολα το μέλλον στις επενδύσεις και από τις σίγουρες επιλογές για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή.

Είναι αρκετές οι φορές που επενδυτές έπεσαν θύματα απάτης, όπως πρόσφατα η χρεοκοπία της πλατφόρμας FTX μαζί με τον εμπορικό οίκο Alameda Research, διαλύοντας μια επιχείρηση συναλλαγών που άγγιζε αγοραία αξία 32 δισεκατομμυριών δολαρίων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που ονομάζεται Markets in Crypto Assets (MiCA), οι πλατφόρμες πρέπει να προστατεύουν τα ψηφιακά πορτοφόλια των επενδυτών και να είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση που χαθούν κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία αυτών.

Ο κανονισμός MiCA θα προστατεύει τους καταναλωτές από ορισμένους από τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις σε κρυπτοστοιχεία και θα τους βοηθά να αποφεύγουν δόλιες ενέργειες. Προς το παρόν, οι καταναλωτές διαθέτουν πολύ περιορισμένα δικαιώματα προστασίας ή επανόρθωσης, ιδίως εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται εκτός της ΕΕ. Με βάση τους νέους κανόνες, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θα υποχρεούνται να τηρούν αυξημένες απαιτήσεις για την προστασία των πορτοφολιών των καταναλωτών και θα ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας των κρυπτοστοιχείων των επενδυτών.

Ο κανονισμός MiCA θα καλύπτει επίσης κάθε είδους κατάχρηση της αγοράς που σχετίζεται με κάθε είδος συναλλαγής ή υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά τη χειραγώγηση της αγοράς και την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν κρυπτοστοιχεία δεν καλύπτονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας του καταναλωτή και συχνά αγνοούν τους συνεπαγόμενους κινδύνους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν χρήματα.

Η ευρέα και άναρχη χρήση των κρυπτοστοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική αστάθεια, χειραγώγηση της αγοράς και οικονομικό έγκλημα. Δεδομένης της ανωνυμίας των περισσότερων συναλλαγών, τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται συχνά για εγκληματικές δραστηριότητες. Για να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις με την επικαιροποιημένη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), η οποία θα καλύπτει πλέον και τα κρυπτοστοιχεία, ο κανονισμός MiCA δεν επαναλαμβάνει τις διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζονται στους πρόσφατα επικαιροποιημένους κανόνες για τη μεταφορά χρηματικών ποσών.

Ωστόσο, στον κανονισμό MiCA τίθεται η απαίτηση η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) να επιφορτιστεί με την τήρηση δημόσιου Οι πρόσφατες εξελίξεις σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα επιβεβαίωσαν την επείγουσα ανάγκη για έναν κανονισμό σε επίπεδο ΕΕ. Ο κανονισμός MiCA θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στους Ευρωπαίους που έχουν επενδύσει σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και θα αποτρέπει την κατάχρηση κρυπτοστοιχείων,ενώ παράλληλα θα είναι φιλικός προς την καινοτομία, ώστε να διατηρείται η ελκυστικότητας της ΕΕ.

Ο εν λόγω κανονισμός-ορόσημο θα βάλει τέλος στην «άγρια Δύση» των κρυπτοστοιχείων και επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΕ ως φορέα καθορισμού προτύπων σε ψηφιακά θέματα. Bruno Le Maire, υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλίας ” μητρώου μη συμμορφούμενων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Πράγματι, ο κανονισμός MiCA θα προστατεύσει τους καταναλωτές ζητώντας από τους εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων να δημιουργούν επαρκώς ρευστοποιήσιμο αποθεματικό, με αναλογία 1/1 και εν μέρει με τη μορφή καταθέσεων. Σε κάθε κάτοχο του αποκαλούμενου «σταθερού κρυπτονομίσματος» θα προσφέρεται από τον εκδότη απαίτηση ανά πάσα στιγμή και δωρεάν, ενώ οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του αποθεματικού θα παρέχουν επίσης επαρκή ελάχιστη ρευστότητα. Επιπλέον, όλα τα αποκαλούμενα «σταθερά κρυπτονομίσματα» θα εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), με την παρουσία του εκδότη στην ΕΕ να αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε έκδοση.

Οι κανόνες που εγκρίθηκαν από την ΕΕ ελπίζουν να διαμορφώσουν μια ασφαλή βιομηχανία που έχει κατακλυστεί από σκάνδαλα και υποκλοπές. Το πλαίσιο αυτό θα παράσχει την αναμενόμενη ασφάλεια δικαίου και θα επιτρέψει την άνθηση της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι απόψεις των αρθρογράφων δεν απηχούν την άποψη της συντακτικής ομάδας ούτε του Pnyka Org. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

Διαβάστε περισσότερα: Στρασβούργο

Στρασβούργο Στρασβούργο

Avatar photo
Σταύρος Τζοίτης
Άρθρα: 2