Ψηφιακή στρατηγική στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα: Κατά πόσο είναι εφικτή;

Γράφει η Αντιγόνη Μάρε

Τη νέα ψηφιακή στρατηγική με θέμα την «ψηφιακή Επιτροπή νέας γενιάς» ενέκρινε στις 30 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για εσωτερική στρατηγική που διαμορφώνει ένα όραμα για μια διοίκηση ψηφιακά μετασχηματισμένη και πιο ευέλικτη, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, ιδίως της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η ομαλή αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων και τεχνολογιών θα στηρίξει μια πλήρως ψηφιοποιημένη Επιτροπή.

ΕΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Οι στρατηγικοί στόχοι της Ε.Ε αφορούν :
  • Προώθηση μιας ψηφιακής κουλτούρας
  • Χάραξη πολιτικής για ψηφιακή χρήση
  • Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού με γνώμονα τις επιχειρήσεις
  • •Εξασφάλιση απρόσκοπτου ψηφιακού τοπίου
  • •Διατήρηση μιας πράσινης, ασφαλής και ανθεκτικής υποδομής

Οι αιτήσεις άνοιξαν!

Γίνε αρθρογράφος στο Pnyka Press!
Είναι αρκετή η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης;
Πρωταρχικές αρχές

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθοδηγείται από ένα σύνολο πρωταρχικών αρχών, βασισμένων σε κοινές ευρωπαϊκές αξίες, που υποστηρίζουν την εφαρμογή μιας ψηφιακής Επιτροπής.

  • Ψηφιακές συμπράξεις – Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εσωτερικών τμημάτων, άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και ενδιαφερομένων.
  • Πρώτα η ψηφιακή αλληλεπίδραση – Η επικοινωνία μέσω ψηφιακών μέσων θα προωθηθεί και θα υποστηριχθεί, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η πλήρης προσβασιμότητα.
  • Ψηφιακή ενδυνάμωση – Παροχή των απαραίτητων εργαλείων, υπηρεσιών, δεξιοτήτων στο προσωπικό, διασφάλιση της «ψηφιακής σκέψης» και του χώρου χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για καινοτομία.
  • Ψηφιακή κυριαρχία και αυτονομία – Διερεύνηση τεχνικών εναλλακτικών λύσεων που προωθούν θετικά την ικανότητα της Επιτροπής να εργάζεται με οικονομικά αποδοτικό, βιώσιμο, ανεξάρτητο και ασφαλή τρόπο.
  • Ψηφιακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα – Διασφάλιση της κατάλληλης προστασίας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Επιτροπής και υποστήριξη ταχείας ανάκαμψης σε περίπτωση περιστατικών
Η ψηφιακή στρατηγική της Ελλάδας

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της Βίβλου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού δηλώνει ότι «Η Ελλάδα έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της μετάβασής της προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας δεν αποτελεί μελλοντική συνθήκη – είναι το παρόν». Τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα στα τελευταία δύο χρόνια που μεσολάβησε η υγειονομική και ενεργειακή κρίση;
Μέσα στην καρδία του πρώτου κύματος της πανδημίας το ψηφιακό κράτος ήταν σε λειτουργία μέσα από τη ενιαία διαδικτυακή πύλη gov.gr.

Ένα μεγάλο μέρος από τις κρίσιμες δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Πλέον μπορούμε με ευκολία να βρούμε με το πάτημα ενός κουμπιού το πιστοποιητικό γέννησής μας , το πρωτότυπο της υπογραφής, η λειτουργία ψηφιακού ραντεβού με έναν /μια υπάλληλο των ΚΕΠ από τον υπολογιστή μας ή μέσα από το προσωπικό μας κινητό. Βέβαια, το «ψηφιακό κράτος» έχει πολύ δρόμο μπροστά του.

Μέσα στα επόμενα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να μετασχηματίσει ένα κεντρικό υπο-σύνολο των ΚΕΠ (περίπου 500 από τα 1000) σε μια νέα μορφή υπηρεσιών μιας στάσης, η οποία θα αποτελέσει το κεντρικό και σύγχρονο σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος ως εναλλακτική της ψηφιακής οδού, ενσωματώνοντας όμως παράλληλα τις νέες τεχνολογίες. Ακόμη έχει τεθεί ως στόχος η δημιουργία της εφαρμογής myKEPlive για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών σε επιλεγμένα ΚΕΠ, η τεχνολογική τους αναβάθμιση μέσω της δημιουργίας νέου ΟΠΣ για το back-office τους, η δημιουργία ψηφιακών θυρίδων σε κάθε ΚΕΠ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα σκαριά βρίσκονται τέσσερα έργα σε εξέλιξη μέσα στο προσεχές εξάμηνο, που αφορούν πολλούς τομείς του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Το πρώτο έργο αφορά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα προς τις επιχειρήσεις, που υποστηρίζουν διαδικασίες συναλλαγών B2B, B2G,B2C, ειδικά σε ότι αφορά ΓΕΜΉ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Εργάνη, ΟΑΕΔ, Πρωτοδικείο και «NotifyBusiness», τα οποία αποτελούν συστήματα που εξυπηρετούν την ίδρυση, αδειοδότηση, μεταβίβαση και εποπτεία της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών διεπαφών για ασφαλή και επαληθεύσιμη πραγματοποίηση συναλλαγών.

Μια άλλη εφαρμογή η οποία βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης αφορά την έρευνα και καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα, μια cloud-based ψηφιακή πλατφόρμα, βασισμένη στα πρότυπα των ανοιχτών δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο τα δεδομένα που αφορούν στην Έρευνα & Καινοτομία. Πολύ σημαντικό θα αποτελέσει η ανάπτυξη σχετικής δράσης στο πλαίσιο του παρατηρητηρίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να τεκμηριώνεται κατάλληλα ο σχεδιασμός κρατικών ενισχύσεων με στόχο την επιτάχυνση του μετασχηματισμού.

Ως βασικό εργαλείο εισάγεται ένα εύχρηστο ψηφιακό online εργαλείο για την αποτίμηση του βαθμού ψηφιακής ωριμότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το τελευταίο έργο που θα παραδοθεί το τρέχον εξάμηνο αποτελεί εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών τους, υλοποιείται το πρόγραμμα ΚΕΠ – Plus. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία διερεύνησης κάθε δυνατού πεδίου αξιοποίησης των ΚΕΠ για την επιτάχυνση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και τη στήριξη του επιχειρείν συνολικά.

Συμπεράσματα

Άρα μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η ίδια εποχή στο μέσο της νεωτερικότητας της επιτάσσει οι δυτικές κοινωνίες να επιτύχουν τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων κρατικών δομών τους με τη χρήση της τεχνολογίας .Η Ελλάδα σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας DESI υπολείπεται των Ευρωπαίων εταίρων της, στους τομείς που σχετίζονται με τη ψηφιοποίηση και την ψηφιακή εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, ενώ είναι υψηλά στους επιμέρους δείκτες που αφορούν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα να επισημανθεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά τη περίοδο των δύο τελευταίων χρόνων έχουν βελτιώσει τη διαδικτυακή τους παρουσία, και τη χρήση εφαρμογών σε φορητές συσκευές.

Αξιοσημείωτη παρατήρηση αποτελεί η αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήματος και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Από την άλλη πλευρά , όσον αφορά τις δράσεις αυτοματοποίησης παραγωγής και χρήσης τεχνολογιών Βιομηχανίας 4.0 (Big Data Analytics, Internet of Things-IOT, Simulation and Modelling, Cybersecurity, προγνωστική συντήρηση κ.λπ), παρατηρείται ότι οι μεγάλες βιομηχανίες και τα Μ.Μ.Ε στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες. Όμως, ανεξαρτήτως τομέα φαίνεται ότι υστερούν και έχουν ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης.

Συνεπώς, ο κρατικός μηχανισμός και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους με σκοπό τη μείωση της απόστασης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που μεσοπρόθεσμα θα έχει οφέλη για τους πολίτες και το κράτος.

Πηγές: 1, 2, 3

Διαβάστε Περισσότερα:

Ψηφιακή στρατηγική στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα: Κατά πόσο είναι εφικτή;

Σύνοδος του NATO & αλλαγή στάσης ΗΠΑ: Τι σημαίνουν για την Ελλάδα;

Σε κάθε περίπτωση, και με τα λεγόμενα του Kenneth Waltz, να είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, η ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική, οφείλει να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο

Δημοκρατία


Τι είναι το brexit δύο χρόνια μετά;

Πάνω από δύο χρόνια έχουν περάσει από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωστό σε όλους μας Brexit.

How to … Δυτικά Βαλκάνια

Τα Δυτικά Βαλκάνια πριν 19 χρόνια στην σύνοδο της Θεσσαλονίκης ξεκινούσαν την πορεία τους για το ευρωπαϊκό όνειρο. Δύο δεκαετίες σχεδόν μετά, κοντεύουν να φτάσουν στην Κίνα..

Η CIA εξουδετέρωσε τον ηγέτη της Αλ Κάιντα

Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα, ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, πιστεύεται ότι σκοτώθηκε σε πλήγμα της CIA στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, το οποίο διεξήχθη το πρωί της Κυριακής..

Ψηφιακή στρατηγική στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα: Κατά πόσο είναι εφικτή;
Avatar photo
Αντιγόνη Μαρέ

Απόφοιτη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τμήματος Ιστορίας ,Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του μεταπτυχιακού προγράμματος Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και δημοσιογραφία του τμήματος δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ. Συντονίστρια - Email: mare@pnykapress.gr

Άρθρα: 5