Πως θα αναστραφεί η κλιματική κρίση;

Ένα ερώτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα στην σύγχρονη εποχή είναι το πως θα μετριαστεί η κλιματική κρίση. Το ερώτημα τίθεται μεταξύ του διλήμματος της πράσινης ανάπτυξης και του ελέγχου του πληθυσμού.

Γράφει ο Φοίβος Αναγνωστόπουλος

Ένα ερώτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα στην σύγχρονη εποχή είναι το πως θα μετριαστεί η κλιματική κρίση. Το ερώτημα τίθεται μεταξύ του διλήμματος της πράσινης ανάπτυξης και του ελέγχου του πληθυσμού.

Τι είναι όμως η πράσινη ανάπτυξη και τι ο έλεγχος του πληθυσμού;  Η πράσινη ανάπτυξη πρέπει να έχει οικονομικά κίνητρα, ώστε οι φυσικοί πόροι να συνεχίσουν να παρέχουν τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ευημερία μας. Αυτό απαιτεί την τόνωση των επενδύσεων και της καινοτομίας για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και τη δημιουργία εντελώς νέων ευκαιριών απασχόλησης. Η προσέγγιση της πράσινης ανάπτυξης επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι οι φυσικοί πόροι μπορούν να αξιοποιήσουν το πλήρες οικονομικό τους δυναμικό με βιώσιμο τρόπο. κλιματική κρίση

Η στρατηγική πράσινης ανάπτυξης του MCED αποσκοπούσε στην εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενισχύοντας παράλληλα την οικολογική απόδοση της οικονομικής ανάπτυξης και ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Η πράσινη ανάπτυξη, όπως και η πράσινη οικονομία, τράβηξε πολλή προσοχή στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 ως οδός εξόδου από τη σημερινή οικονομική κοινότητα.

Ιστορικά στην Κίνα, πολιτικές όπως η «Πολιτική ενός παιδιού» που εισήχθη το 1979 στόχευαν να περιορίσουν τους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού. Οι δεκαετίες του 1960 και του 1970 γνώρισαν την άνοδο του περιβαλλοντικού κινήματος, το οποίο τόνισε την περίπλοκη σύνδεση μεταξύ της πληθυσμιακής αύξησης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Μελετητές όπως ο Paul Ehrlich, έφεραν το θέμα στο προσκήνιο, τονίζοντας τον αντίκτυπο της εκθετικής αύξησης του πληθυσμού στους φυσικούς πόρους.

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, η ζήτηση για αυτούς τους πεπερασμένους πόρους κλιμακώνεται, οδηγώντας σε,καταστροφή οικοτόπων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας αυτή την πρόκληση, ο έλεγχος του πληθυσμού γίνεται κρίσιμο συστατικό για την εξισορρόπηση των ανθρώπινων αναγκών με τη διατήρηση των εύθραυστων οικοσυστημάτων του πλανήτη μας.

 Συνεπώς δυο λόγοι που ο έλεγχος πληθυσμού είναι προτιμότερος είναι λόγω της ενδυνάμωσης αναπαραγωγικών επιλογών και λόγω του ότι βοηθάτε το περιβάλλον. Μια βασική πτυχή του ελέγχου του πληθυσμού είναι η ενδυνάμωση των ατόμων με τις γνώσεις και τα εργαλεία για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις αναπαραγωγικές τους επιλογές. ´ Oι οικογένειες περνούν αποφάσεις ανάλογα με τους πόρους του. Από την άλλη περιορίζοντας την αύξηση του πληθυσμού, οι κοινωνίες μπορούν να επιτύχουν μια πιο βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικολογικών συστημάτων. Η μειωμένη κατανάλωση πόρων, οι χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα και η μειωμένη πίεση στα οικοσυστήματα είναι μερικά από τα θετικά αποτελέσματα.

Συνεπώς τόσο η πράσινη ανάπτυξη όσο και ο έλεγχος του πληθυσμού έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους ενώ και τα δύο έχουν το μερίδιό τους σε υποστηρικτές και επικριτές. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης, ο έλεγχος του πληθυσμού είναι η πιο πειστική επιλογή. Ενώ η πράσινη ανάπτυξη έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές και να προωθήσει βιώσιμες πρακτικές, δεν είναι μια ολοκληρωμένη λύση. Η οικονομική ανάπτυξη θα περιορίζεται πάντα από τη διαθεσιμότητα πόρων και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Επιπλέον, η πράσινη ανάπτυξη απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και πολιτική βούληση, η οποία μπορεί να μην είναι πάντα επικείμενη.

Οι απόψεις των αρθρογράφων δεν απηχούν την άποψη της συντακτικής ομάδας ούτε του Pnyka Org. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

Πως θα αναστραφεί η κλιματική κρίση;
Πως θα αναστραφεί η κλιματική κρίση;

Διαβάστε περισσότερα: κλιματική κρίση

αξία αξία αξία

Avatar photo
Φοίβος Αναγνωστόπουλος
Άρθρα: 5