Συνεργάτες

Όμιλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Ο Όμιλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων αποτελεί ένα σύγχρονο zero-budget think tank. Εδώ και σχεδόν 9 χρόνια παρέχουμε βήμα σε νέες και νέους, φοιτητές ή αποφοίτους να συντάσσουν αναλύσεις καθώς και να συμμετάσχουν σε workshops, projects και συνέδρια.