ομάδα

Έλα στην ομάδα μας

Τι κερδίζεις;

 • Πρόσβαση σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη oμάδα
 • Συστατική επιστολή μετά τη συνεργασία τουλάχιστον 6 μηνών
 • Την ευκαιρία να αποκτήσεις συγγραφική εμπειρία ή να αναπτύξεις τις συγγραφικές σου δεξιότητες
 • Την ενίσχυση του βιογραφικού σου με τη συμμετοχή σου σε μια εθελοντική δράση
 • Την δυνατότητα να αναπτύξεις τις ομαδικές σου ικανότητες
 • Μια θέση στην σελίδα της ομάδας μας που θα αυξήσει την αναγνωρισιμότητα σου στο διαδίκτυο
 • Πρόσβαση στο δίκτυο των μελών του Pnyka Org.
 • Άμεση και αποκλειστική πρόσβαση στις μελλοντικές δράσεις του Pnyka Project
 • Την δυνατότητα να μάθεις την χρήση της πλατφόρμας WordPress

Τι ζητάμε από εσένα;

Για την Ομάδα Αρθρογραφίας:

  1. Να είσαι πρόθυμη/ος για συνεργασία τουλάχιστον 6 μηνών.
  2. Να μπορείς να υποβάλεις τουλάχιστον 2 άρθρα το μήνα.
  3. Να έχεις δομημένο γραπτό λόγο.
  4. Να έχεις καινοτόμες ιδέες και όρεξη να δημιουργήσεις .
  5. Να συμβάλλεις ενεργά στην διάδοση των δράσεων του Pnyka Press

Για τους Εξωτερικούς Συνεργάτες

  1. Να είσαι πρόθυμη/ος για συνεργασία τουλάχιστον 6 μηνών.
  2. Να μπορείς να υποβάλεις τουλάχιστον 1 άρθρο το μήνα.
  3. Να έχεις δομημένο γραπτό λόγο.
  4. Να έχεις καινοτόμες ιδέες και όρεξη να δημιουργήσεις
  5. Να συμβάλλεις ενεργά στην διάδοση των δράσεων του Pnyka Press

Τι χρειάζονται τα άρθρα;

  1. Έναν ενδιαφέρον και σύντομο τίτλο
  2. Έκταση τουλάχιστον 600 λέξεων, χωρίς ανώτατο όριο
  3. Μικρές παραγράφους (Περίπου 70-90 λέξεις)
  4. Εάν υπάρχουν φωτογραφίες, υποχρεωτικά, αναφορά πηγής ή link
  5. Αναφορά πηγών απ’ όπου αντλούνται τα στοιχεία (όχι βιβλιογραφία, απλή τεκμηρίωση)

Διευκρίνηση:

Η συμμετοχή σε όλες τις ομάδες γίνεται σε εθελοντική βάση