τουριστική εκπαίδευση

Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Γράφει η Ευγενία Γεωργιάκου τουριστική εκπαίδευση

Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, κάτι που έγινε ιδιαίτερα αντιληπτό από την αρχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας αγγίζει τα ποσοστά της τάξεως του 20-25%. Ευρέως γνωστό είναι άλλωστε πως ο κλάδος του τουρισμού ήταν και είναι αυτός που προσφέρει τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Τα θεμέλια της ανάπτυξης του τουρισμού θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μια πολύπλευρη και άρτια τουριστική εκπαίδευση για όλα τα στελέχη της. 

Ο τουρισμός ως κλάδος αποτελείται από συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις, καθώς προσφέρει μεγάλο φάσμα υπηρεσιών αλλά και ευκαιριών εργασίας. Στην σημερινή εποχή όμως, μεγάλο μέρος των εργοδοτών αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην κάλυψη θέσεων εργασίας αφού αναζητούν στελέχη με εξειδίκευση και γνώσεις οι οποίες θα μπορούν να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση.

Γεγονός αποτελεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούσαν πάντα κριτήριο για την οικονομική αλλά και τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Απόδειξη είναι πως οι μελλοντικοί εργαζόμενοι θα πρέπει να κατέχουν ικανότητες και προσόντα που απέκτησαν μέσω μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δευτεροβάθμια Τουριστική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η ενασχόληση με την τουριστική εκπαίδευση ξεκινά μετά την αποφοίτηση των μαθητών από το τριετές Γυμνάσιο. Επιλογές των μαθητών είναι τα Επαγγελματικά Λύκεια, στα οποία αποκτούν δεξιότητες, με προοπτική την άμεση αποκατάσταση τους στον εργασιακό κλάδο ή την συνέχιση των σπουδών τους στην μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως επιλογή επίσης υπάρχουν οι Επαγγελματικές σχολές των οποίων οι απόφοιτοι εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι επαγγελματίες.

Επαγγελματικά Λύκεια και Ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά και η φοίτηση και στους δύο τύπους διαρκεί τρία έτη. Στην χώρα μας τα 139 από τα 391 ΕΠΑ.Λ προσφέρουν μαθήματα τουριστικών ειδικοτήτων με αυτή να είναι Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η μοναδική επαφή που έχουν οι μαθητές με τον Τουριστικό Τομέα είναι μέσω του εργαστηριακού μαθήματος ‘Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές’. Στην Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ παρέχεται τουριστική εκπαίδευση με τα μαθήματα να είναι: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Γεωγραφία Τουρισμού, Εφαρμογές στον Τουρισμό, Αγγλικά Ειδικότητας κ.α.

Οι μαθητές ως απόφοιτοι της Ειδικότητας παίρνουν δύο τίτλους σπουδών: Πτυχίο «Υπαλλήλου Τουριστικών Επιχειρήσεων και Απολυτήριο Λυκείου, όμοιο και ισότιμο με το Γενικό Λύκειο. Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία, και υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.

Επαγγελματικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ

Οι Επαγγελματικές Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και σκοπός τους είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τίτλο ισότιμο προς αυτόν. Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ειδικότητες, οι οποίες δεν απαιτούν εξειδικευμένη θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί τους να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι επαγγελματίες.

Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα αλλά και συμμετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Για την πρακτικής άσκηση υπογράφεται μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου.

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Οι σπουδές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης καταλήγουν, μετά από επιτυχείς εξετάσεις και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, στην απόκτηση πτυχίου της ανώτερης εκπαίδευσης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι τα ίδια για τους πτυχιούχους του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τον χρόνο αποφοίτησής τους.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, είτε με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και τουριστικά γραφεία.

Ανώτατη Τουριστική Εκπαίδευση

Η Ανώτατη Τουριστική Εκπαίδευση όπως πολλοί γνωρίζουμε είναι η πιο πρόσφορη σε θέματα εξειδίκευσης στον εκπαιδευτικό τουριστικό κλάδο. Τα πανεπιστήμια και τα αντίστοιχα τμήματα που λειτουργούν σε προπτυχιακό επίπεδο είναι τα παρακάτω:

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Διοίκησης Τουρισμού
  • Πανεπιστήμιο Πειραιά – Τουριστικών Σπουδών
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, – Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
  • Πανεπιστήμιο Πατρών – Διοίκησης Τουρισμού
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τουρισμού
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διοίκησης Τουρισμού
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

Όσον αφορά στην ανώτατη τουριστική εκπαίδευση, οι απόψεις διίστανται. Από τη μια, η «πανεπιστημιοποίηση» των τουριστικών σπουδών αποτελεί αδιαμφισβήτητα θετικό γεγονός. Δε νοείται μια αμιγώς τουριστική χώρα, όπως η Ελλάδα, να μην προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές στον τουρισμό.

Επιπλέον, δυστυχώς, με τα χρόνια είχε δημιουργηθεί μια λανθασμένη αντίληψη υποβάθμισης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία, μέχρι πρότινος, παρείχαν τις ανώτατες τουριστικές σπουδές (Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το τμήμα Διοίκησης Τουρισμού προήλθε από την συγχώνευση των ΑΤΕΙ Πειραιά και Αθηνών), και η οποία ευελπιστούμε να εξαλειφθεί μέσω της «πανεπιστημιοποίησης» των τελευταίων, γεγονός που αναβαθμίζει και τις τουριστικές σπουδές στη συνείδηση των πολιτών.

Τα περισσότερα νέα τμήματα έχουν σίγουρα εμπλουτισμένα και εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών, με αρκετές και ποικίλες δράσεις, θεωρητικού, τεχνολογικού, εργαστηριακού και πρακτικού χαρακτήρα στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο. Επίσης, η πλειοψηφία των τμημάτων έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών της την πρακτική άσκηση των φοιτητών, στοιχείο απαραίτητο για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας του τουριστικού κλάδου.

Η βιομηχανία του τουρισμού, και ειδικά στην Ελλάδα, έχει περιθώριο να αναπτυχθεί σε εξειδικευμένους τομείς και να υπερνικήσει τον ανταγωνισμό των γειτονικών και των υπολοίπων χωρών.

Οι απόψεις των αρθρογράφων δεν απηχούν την άποψη της συντακτικής ομάδας ούτε του Pnyka Org. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

σύστημα κοινωνικής πίστωσης σύστημα κοινωνικής πίστωσης σύστημα κοινωνικής πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα: τουριστική εκπαίδευση

Πότε νομιμοποιείται η βία;

Στο μακρινό 1899 στη Χάγη, έγινε η πρώτη απόπειρα χειραγώγησης της ορμέμφυτης τάσης του ανθρώπου για χρήση ένοπλης βίας στις διεθνείς σχέσεις, με την υπογραφή της πρώτης Σύμβασης της Χάγης

Παρθενώνα

Ο απολογισμός της πανδημίας

Κατά το πέρασμα των αιώνων, έχουν εμφανιστεί πολλές θανατηφόρες ασθένειες που έπληξαν το ανθρώπινο είδος, η πιο πρόσφατη πανδημία που άφησε το στίγμα της είναι ο κορωνοϊός ή αλλιώς COVID-19.

Για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν

Ήδη από την εγκαθίδρυση του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, τον Αύγουστο του 2021, η παγκόσμια κοινότητα θορυβήθηκε, βλέποντας να αναδύεται ξανά στους κόλπους της κρατικής εξουσίας, 

Κλιματική αλλαγή – Υπάρχει ελπίδα;

Η κλιματική αλλαγή, ως γνωστόν, είναι το φαινόμενο της μεταβολής του παγκόσμιου κλίματος, της μεταβολής των μετεωρολογικών συνθηκών, δηλαδή, για εκτεταμένα χρονικά
διαστήματα.  τουριστική εκπαίδευση

Sex Trafficking ή Δουλεμπόριο

Με τον όρο sex trafficking ή σωματεμπόριο, αναφερόμαστε στη καταναγκαστική, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με τη χρήση σωματικής και ψυχολογικής βίας. τουριστική εκπαίδευση

Παλινόρθωση της Ακροδεξιάς (;)

Ενώ θα περίμενε κανείς πως ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος θα επηρέαζε αρνητικά τους δημοσκοπικούς δείκτες των ακροδεξιών παρατάξεων σημειώθηκε αύξηση της προτίμησης τους. 

Είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε πάνω στις στάχτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και οι εχθροί του χθες, Γαλλία και Γερμανία, έγιναν σύμμαχοι για ένα καλύτερο αύριο.

τουριστική εκπαίδευση τουριστική εκπαίδευση τουριστική εκπαίδευση

Avatar photo
Ευγενία Γεωργιάκου

Η Ευγενία Γεωργιάκου είναι προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ασχολείται ενεργά με ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς οργανώσεις και έχει λάβει μέρος σε αρκετά συνέδρια και ημερίδες.

Άρθρα: 6