Η Συνθήκη της Λισαβόνας: Ποιος ο ρόλος της συνθήκης στην ενίσχυση της ΕΕ

Γράφει η Σίσσυ Πολιτοπούλου Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας

Η συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί μια σημαντική συνθήκη, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2009, δίνοντας σημαντικές νομοθετικές εξουσίες στο Κοινοβούλιο. Αποτέλεσε επίσης την βάση για την αλλαγή στον τρόπο συνεργασίας του Κοινοβουλίου με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, ενώ ταυτόχρονα, ενίσχυσε την επιρροή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αρμοδιότητες και την διευθέτηση ζητημάτων που αφορούσαν την ένωση. 

Με την υπογραφή της παραπάνω συνθήκης, ενισχύθηκε η ικανότητα δράσης και επίτευξης αποτελεσμάτων της ένωσης και του κοινοβουλίου. Επεκτάθηκε η νομοθετική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου σε περισσότερους από 40 νέους τομείς, συμπεριλαμβάνοντας την γεωγραφία, ενεργειακή ασφάλεια, μετανάστευση και δικαιοσύνη. Οι βουλευτές του ΕΚ απέκτησαν το δικαίωμα απόρριψης διεθνών συμφωνιών, χρησιμοποιώντας το για να σταματήσουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας καταπολέμησης της παραποίησης, κοινώς ACTA, για την οποία συμφωνία υπήρχαν κίνδυνοι περιορισμού θεμελιωδών ελευθεριών. 

Η ενίσχυση των εξουσιών του Κοινοβουλίου αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις των βουλευτών του ΕΚ έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ατόμων. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, μεταξύ των άλλων εξουσιών που προσδίδει στο Κοινοβούλιο, του επιτρέπει να επηρεάζει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης, καθώς το ίδιο εκλεγεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής, δηλαδή του εκτελεστικού οργάνου της Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών και την επιλογή των ψηφοφόρων. 

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το μοναδικό θεσμικό όργανο της Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την σαφή λογοδοσία των οργάνων της για κάθε απόφαση που λαμβάνεται. Το Κοινοβούλιο είναι ουσιαστικά ο «θεματοφύλακας» του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος και περιλαμβάνεται στην συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και του πρόσφατου δικαιώματος των πολιτών να αποζητούν νέες προτάσεις πολιτικής, με την προϋπόθεση ότι ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες έχουν υπογράψει την σχετική αίτηση. 

Διαβάστε περισσότερα: Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας
Η Συνθήκη της Λισαβόνας: Ποιος ο ρόλος της συνθήκης στην ενίσχυση της ΕΕ

Όσα μας προκάλεσαν αηδία τις τελευταίες ημέρες

Οι ευαίσθητοι και ψυχοπονιάρηδες αλληλέγγυοι με το καταγγελτικό ύφος τώρα κρύβονται πίσω από λέξεις που τις έχουν κάνει σημαία της εμετικής τους ουδετερότητας.

Ελλάδα και προεδρική δημοκρατία: ένας ανέφικτος συνδυασμός

Ανέκαθεν οι Έλληνες διακατέχονταν έντονα από την επιθυμία ενασχόλησης με τα κοινά.

δίκαιο

Λένε ότι όλοι οι άνθρωποι υποφέρουν το ίδιο σε ένα πόλεμο

‘’ Τώρα όσοι μου επιτίθεντο έχουν μια δικαιολογία για να ασκήσουν πάνω μου το μίσος και τη βία τους.’’

Avatar photo
Σίσσυ Πολιτοπούλου
Άρθρα: 8