Η εξέλιξη της πολιτικής σε γένος θηλυκό

Μετά από αιώνες ανισότητας και αποκλεισμού, οι γυναίκες έχουν καταφέρει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική σφαίρα, καθώς προωθούνται ιδέες ισότητας και καθώς αναγνωρίζεται η σημασία της γυναικείας εκπροσώπησης στη λήψη αποφάσεων.

Γράφει η Κατερίνα Παπαδέα

Μετά από αιώνες ανισότητας και αποκλεισμού, οι γυναίκες έχουν καταφέρει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική σφαίρα, καθώς προωθούνται ιδέες ισότητας και καθώς αναγνωρίζεται η σημασία της γυναικείας εκπροσώπησης στη λήψη αποφάσεων. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα, με την εκλογική μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε το 2020 να έχει πρωταρχική θέση, ενισχύοντας την παρουσία των γυναικών στην πολιτική.          

Αρχικά, πλέον εκ του νόμου ορίζεται ότι τουλάχιστον το 40% των υποψηφίων πρέπει να είναι γυναίκες, γεγονός που δημιούργησε προσκόμματα για τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα  διευκόλυνε την άνοδο νέων γυναικείων πολιτικών. Όσον αφορά τον κυβερνητικό τομέα, στη σημερινή εποχή υπάρχουν  πολλές γυναίκες υπουργοί που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη λήψη αποφάσεων, ενώ πλείστες φορές έχουν αποδείξει την ικανότητά τους και το επαγγελματικό τους υπόβαθρο, καθιστώντας κατά αυτόν τον τρόπο  την παρουσία τους αναγκαία για τη σωστή αντιπροσώπευση της κοινωνίας.     

Παράλληλα, παρατηρείται μια αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον πολιτικό βίο της χώρας, δεδομένου ότι δεν είναι λίγες οι γυναίκες που εμπλέκονται σε πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολιτικές ομάδες, προωθώντας τις ιδέες και τα συμφέροντα που αφορούν την ισότητα και τη γυναικεία αλληλεγγύη. Πλέον, οι φωνές των γυναικών  ακούγονται ολοένα και πιο δυνατά, ενώ εκτιμάται η συνεισφορά τους στον πολιτικό διάλογο και την κατάρτιση πολιτικών αποφάσεων. Εξάλλου, η ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στην πολιτική έχει ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνία.

Συγκεκριμένα, η γυναικεία προοπτική ενισχύει την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες, όπως η ισότητα των φύλων, η βία κατά των γυναικών, η οικονομική ανεξαρτησία και η προώθηση των δικαιωμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι γυναίκες πολιτικοί μπορούν να φέρουν πρωτοποριακές προτάσεις και πολιτικές που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες των γυναικών, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα.

Αδιαμφισβήτητα, η παρουσία των γυναικών στην πολιτική διαδικασία δίνει και ένα θετικό παράδειγμα στις νεότερες γενιές και ενθαρρύνει τις νεαρές γυναίκες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον πολιτικό γίγνεσθαι. Με την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις, διαλύονται στερεότυπα και προκαταλήψεις που περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτόν τον τομέα, ενώ καθίσταται σαφές ότι η γυναικεία φωνή είναι ισότιμη και αναγκαία για την ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχουν ακόμα προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς οι ανδροκρατούμενες δομές και οι πατριαρχικές αντιλήψεις εξακολουθούν να ασκούν επιρροή και να αποτελούν εμπόδιο για την προαγωγή των γυναικών στην πολιτική σκηνή. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη  συνεχούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί την ισότητα και την ευκαιρία για όλους.

 Συνοψίζοντας, η πρόοδος της γυναίκας στην πολιτική στην Ελλάδα του 2023 δεν πρέπει να ληφθεί ως αυτονόητη, γιατί απαιτείται συνεχής προσπάθεια, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στην πολιτική. Οι προοπτικές είναι ελπιδοφόρες, καθώς οι γυναίκες συνεχίζουν να διεκδικούν την ισότητα και να αγωνίζονται για την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, αλλά το μεγαλύτερο βήμα θα γίνει όταν αναγνωριστεί ότι η πολιτική συμμετοχή των γυναικών δεν είναι απλώς ζήτημα ισότητας, αλλά είναι ζήτημα δημοκρατίας.

Οι απόψεις των αρθρογράφων δεν απηχούν την άποψη της συντακτικής ομάδας ούτε του Pnyka Org. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

Διαβάστε περισσότερα: εκλογές

Avatar photo
Κατερίνα Παπαδέα
Άρθρα: 14