Γιατί τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων είναι σημαντικα;

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων (ΔΣΝ) αποτελούν όργανο διαβούλευσης της νεολαίας ενός Δήμου. Στοχεύουν στην ενεργοποίηση των νέων και την ανίχνευση, καταγραφή και χαρτογράφηση των τοπικών προβλημάτων της νεολαίας. 

Γράφει η Ευγενία Γεωργιάκου Δημοτικά Συμβούλια Νέων

Ευρέως γνωστό και κοινά αποδεκτό είναι πως οι νέοι αποτελούν το μέλλον της χώρας και είναι αυτοί που θα αλλάξουν και θα διαμορφώσουν την κοινωνία μας σε λίγα χρόνια. Στις εποχές που ζούμε όμως, και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα μας θα λέγαμε πως οι νέοι κάθε άλλο παρά αισιόδοξοι ή πρόθυμοι είναι να ασχοληθούν με τον τόπο τους ή τα κοινά.

Το γενικό αίσθημα που υπάρχει από εκείνους είναι ότι τα «θέλω» τους δεν ακούγονται και δεν έχουν κάποιο μέσο ώστε να εκφραστούν. Πολλοί αναρωτιούνται πως θα ήταν να υπάρχει ένα όργανο που να τους δίνει την δίοδο ώστε οι σκέψεις τους να πάρουν μορφή, εδώ λοιπόν έρχονται και τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων. 

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων (ΔΣΝ) αποτελούν όργανο διαβούλευσης της νεολαίας ενός Δήμου. Συνιστούν μηχανισμό δομημένου διαλόγου μεταξύ των νέων της περιοχής και των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μέσα από τη λειτουργία τους φιλοδοξούν να αναδείξουν ζητήματα που αφορούν τους νέους της περιοχής και να συμβάλουν στη διαμόρφωση τοπικής νεανικής ατζέντας.

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων στοχεύουν στην ενεργοποίηση των νέων και την ανίχνευση, καταγραφή και χαρτογράφηση των τοπικών προβλημάτων της νεολαίας. 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και εστιάζουν σε ζητήματα όπως: 

 • Εξοικειώνονται με τη λειτουργία των τοπικών θεσμών δημοκρατίας
 • Γνωρίζουν τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο
 • Συζητούν για νεανικά θέματα – Ανάδειξη τοπικών θεμάτων νεολαίας
 • Λαμβάνουν αποφάσεις – γνωστοποιούν και ευαισθητοποιούν πολίτες για θέματα νεολαίας
 • Αναλαμβάνουν εθελοντικές δράσεις για ποικίλα ζητήματα
 • Επιδιώκουν την επαφή με αντίστοιχες πρωτοβουλίες του εξωτερικού
 • Εκλέγουν τα όργανα διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.
 • Εργάζονται σε ομάδες (Επιτροπές) και αναλύουν προτάσεις τις οποίες στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν και να ψηφίσουν
Σκοπός

Στόχος της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων είναι η ανάδειξη, καταγραφή και κατάθεση προτάσεων για ζητήματα που αφορούν τις νεανικές κοινότητες του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές που αφορούν τα μέλη του οργάνου μπορούν να αποτυπωθούν ενδεικτικά στα εξής: 

 •  Κοινωνία των Πολιτών – Εθελοντισμός 
 • Τέχνες και Πολιτισμός
 •  Αθλητισμός – Υγεία 
 •  Νέοι και Πανεπιστήμιο/Σχολείο- Γνώση 
Χρηματοδότηση

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται η επιχορήγηση των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά των δράσεων και δραστηριοτήτων των Τοπικών Συμβουλίων Νέων που αναπτύσσονται για την επίτευξη των σκοπών τους.

Επιτροπές

Οι κύριες επιτροπές που απασχολούν όλα τα Συμβούλια είναι:

 •  Επιτροπή Περιβάλλοντος
 • Επιτροπή Αθλητισμού
 •  Επιτροπή Πολιτισμού
 •  Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων- Εξωστρέφειας

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ασχολείται με θέματα που αφορούν την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής. Η ομάδα έχει ως σκοπό να αναπτύξει δράσεις που θα φέρουν τους νέους σε θέση να προστατεύουν την ισορροπία του αστικού χώρου, το σύνολο των ζώων που διαβιούν μέσα στην πόλη και τα περιαστικά οικοσυστήματα.

Η Επιτροπή Αθλητισμού έχει ως σκοπό να προωθήσει τον μαζικό αθλητισμό μέσω πρωτοβουλιών όπως τα Τοπικά Αθλητικά Βραβεία, οι αθλητικές εκδηλώσεις ελεύθερης συμμετοχής και να ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη και την προώθηση ίσων ευκαιριών.

Η Επιτροπή Πολιτισμού αποσκοπεί στην ατομική δημιουργικότητα, το ταλέντο και την παραγωγή σημαντικού οικονομικού πλούτου. Είναι βασικός για την ενίσχυση του κοινού αισθήματος ταυτότητας, αξιών, ηθών.

Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων στοχεύει στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τα αντίστοιχα Τοπικά Δημοτικά Συμβούλια Νέων άλλων περιοχών, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης δουλεία της ομάδας είναι η προώθηση και η ανάδειξη του Συμβουλίου και των δράσεων της αλλά και η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς και την τοπική κοινωνία.

Σημαντικό και άξιο αναφοράς είναι, πως οι νέοι έρχονται σε επαφή με τον Δήμο τους χωρίς ταμπέλες πολιτικών κομμάτων καθώς στόχος και σκοπός των Δημοτικών Συμβουλίων είναι να ακουστούν και ληφθούν υπόψη όλες οι ιδέες και οι απόψεις των νέων πολιτών. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς προτρέπει τους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά χωρίς να είναι μέλη κάποιου κόμματος.

Ενεργά Δημοτικά Συμβούλια

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν οκτώ ενεργά Δημοτικά Συμβούλια Νέων με αυτά να είναι: της Θεσσαλονίκης ως πρωτοπόρο, της Λάρισας, της Καβάλας, της Κομοτηνής, της Θέρμης, της Βόλβης, της Ορεστιάδας και το πιο νέο του Δήμου Πειραιά.  

ΠΗΓΕΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Οι απόψεις των αρθρογράφων δεν απηχούν την άποψη της συντακτικής ομάδας ούτε του Pnyka Org. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

Διαβάστε περισσότερα: Δημοτικά Συμβούλια Νέων

Εργατική πρωτομαγιά


Avatar photo
Ευγενία Γεωργιάκου

Η Ευγενία Γεωργιάκου είναι προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ασχολείται ενεργά με ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς οργανώσεις και έχει λάβει μέρος σε αρκετά συνέδρια και ημερίδες.

Άρθρα: 6