Κώδικας Δεοντολογίας

Πολιτική του Pnyka Press και σκοπός

Η πολιτική του Pnyka Press για τον Κώδικα Δεοντολογίας Αρθρογράφων περιγράφει τις προσδοκίες μας σχετικά με τη συμπεριφορά των αρθρογράφων προς τους άλλους εθελοντές της σελίδας και τη συνολική οργάνωση.

Προωθούμε την ελευθερία της έκφρασης και την ανοιχτή επικοινωνία αλλά αναμένουμε από όλους τους εθελοντές να ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσβολές, οι σοβαρές διαμάχες και η διατάραξη της ηρεμίας και συνεργασίας μεταξύ των αρθρογράφων. 

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους εθελοντές του Pnyka Press ανεξαρτήτως θέσης ή ομάδας.

Βασικά στοιχεία κώδικα
1. Δεσμευτικός χαρακτήρας

Οι αρθρογράφοι δεσμεύονται από την αίτηση που υπέβαλαν να ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας των Αρθρογράφων κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους με το Pnyka Press

2. Πλαίσιο συμμετοχής

Κάθε μέλος του Pnyka Press καθώς και του Pnyka Org. συμμετέχει σε εθελοντική βάση. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλους οργανισμούς ή/και σελίδες με τη προϋπόθεση πως δεν δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων.

3. Συμμόρφωση με τους νόμους

Όλοι οι αρθρογράφοι πρέπει να προστατεύουν τη νομιμότητα της σελίδας. Αναμένουμε από τους αρθρογράφους να είναι ηθικοί και υπεύθυνοι όταν αρθρογραφούν για πρόσωπα και καταστάσεις. 

4. Λογοκλοπή

Η λογοκλοπή απαγορεύεται ρητά και σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο περιστατικό εφαρμόζεται πολιτική μηδενικής ανοχής με άμεση διαγραφή από την Ομάδα

5. Ακεραιότητα 

Όλοι οι αρθρογράφοι πρέπει να επιδεικνύουν ακεραιότητα και πνεύμα συνεργασίας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με το Pnyka Press

6. Σχέσεις αρθρογράφων με Οργανωτική Ομάδα

Όλοι οι αρθρογράφοι θα πρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους με ακεραιότητα και σεβασμό προς το κοινό και την οργανωτική ομάδα του Pnyka Press. Κανένα μέλος της Οργανωτικής Ομάδας δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση της εξουσίας τους. Αναμένεται από την Οργανωτική Ομάδα να συμπεριφέρεται με σεβασμό και υπό πνεύμα συνεργασίας με τους αρθρογράφους. Ομοίως, αναμένεται από τους αρθρογράφους να ακολουθούν τις οδηγίες της Οργανωτικής Ομάδας. 

7. Σύγκρουση συμφερόντων

Αναμένουμε από τους αρθρογράφους να αποφεύγουν οποιαδήποτε προσωπικά, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα συνοχής εντός της ομάδας του Pnyka Press.

8. Συνεργασία

Οι αρθρογράφοι πρέπει να είναι φιλικοί και συνεργάσιμοι. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να μην διαταράξουν την ηρεμία ή να μην δημιουργήσουν εμπόδια στη λειτουργία της σελίδας.

9. Προώθηση

Ζητούμε από όλα τα μέλη μας να προωθούν τόσο τα δικά τους κείμενα όσο και εν γένει το περιεχόμενο και τα έργα της ιστοσελίδας, σε προαιρετική ωστόσο βάση, με σκοπό την ανάπτυξη της ομάδα μας.

10. Επικοινωνία

Όλοι οι αρθρογράφοι πρέπει να επιδεικνύουν ακεραιότητα και πνεύμα συνεργασίας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με το Pnyka Press.

11. Επίλυση προβλημάτων

Όλοι οι αρθρογράφοι μπορούν να επικοινωνήσουν για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την παραμονή τους στην ομάδα είτε με τον συντονιστή τους είτε απευθείας με τους διαχειριστές της σελίδας.

Με την συμμετοχή σας στην Ομάδα του Pnyka Press αποδέχεστε πως θα εφαρμόζετε και θα ακολουθείτε τον παρών κώδικα δεοντολογίας.