Κατερίνα Τσομπανίδη

Κατερίνα Τσομπανίδη

Η αρθρογραφία είναι ακόμα μία μορφή έκφρασης, που μας υπενθυμίζει ότι, δεν προσαρμόζεται το άτομο στην ιδεολογία αλλά η ιδεολογία στο άτομο.